همایش تیم کانال فروش صنف و صنعت

همایش تیم کانال فروش صنف و صنعت
16696

همایش تیم کانال فروش صنف و صنعت

این همایش با حضور کلیه­ی فروشندگان تیم  صنف و صنعت B2B)) شرکت طلوع پخش در سالن همایش­های هتل المپیک در تاریخ 19/05/1394 برگزار شد. از اهداف این همایش می توان به  آموزش اعضا نسبت به  اصول و فنون مذاکره و نحوه برقراری ارتباط با مشتری، افزایش هماهنگی بین فروشندگان شعب با اعضای تیم دفتر مرکزی و آگاهی از عملکرد این کانال در سال جاری و اهداف مشخص شده توسط مدیریت عالی سازمان نام برد.

 

دیگر مطالب