جشنواره نام و نشان ماندگار با رویکرد بزرگداشت روز ملی خلیج فارس

جشنواره، نشان، خلیج فارس
10843

جشنواره نام و نشان ماندگار با رویکرد بزرگداشت روز ملی خلیج فارس

در دومین جشنواره نام و نشان ماندگار با رویکرد روز ملی خلیج فارس، نشان این جشنواره به شرکت طلوع پخش آفتاب اهدا گردید.

 

 

 

 

دیگر مطالب