شرکای تجاری

شركت صنعتي بهشهر :

شركت صنعتي بهشهر (سهامي عام) بزرگترين و قديمي ترين واحد توليد كننده انواع روغن گياهي خوراكي (هيدروژنه، نيمه هيدروژنه، مايع،سرخ كردني ، قنادي و پخت و پز) در ايران است كه در سال 1330 تاسيس گرديد.اين شركت با توجه به افزايش ميزان تقاضا در بازار هاي داخلي و خارجي در چند نوبت در سالهاي گذشته اقدام به توسعه و نوسازي تاسيسات زيربنايي و توليدي خود نموده است.
به اين ترتيب ظرفيت توليدي شركت در سال 1348 از 170 تن در روز به 250 تن و سپس در سال 1356 به 400 تن در روز رسيد. شركت صنعتي بهشهر با اجراي طرح سوم توسعه و نوسازي خود در سالهاي اخير با توليد روزانه بالغ بر 1200 تن در روز توانسته است حدود40% از بازار كل روغن گياهي براي مصارف خانگي و صنفي را به خود اختصاص دهد.. با اخذ گواهينامه ISO 9002 در سال 1996 و 14001 ISO در سال 2003، از طرف شركت اس جي اس سوييس به عنوان اولين شركت غذايي كه گواهينامه بين المللي در زمينه كيفيت محصولات توليدي را دارد شناخته شد.

شركت مارگارين :

شركت مارگارين (سهامي عام) در تاريخ دوازدهم دي ماه 1332 به ثبت رسيد. فعاليت شركت توليد روغن نباتي تصفيه شده با ظرفيت اوليه 8 تن در سه شيفت بوده كه به تدريج با راه اندازي طرح هاي به تدريج قادر شد تا در سال 1375 به ظرفيت كامل يعني توليد 400 تن در روغن نباتي بسته بندي شده در 24 ساعت برسد. همچنين شركت در حال حاضر طرح توسعه ظرفيت توليد تا ميزان 1000 تن را در دست اجرا دارد. كل فروش شركت در سال 84، 651ميليارد ريال بالغ شد. از كل محصول فروش رفته فوق مقدار 59هزار تن از سوي شركت صنعتي بهشهر توليد شد.
درحال حاضرشركت مارگارين فقط محصولات سفارشي و ويژه جهت قنادي ها و كارخانه هاي توليدي ( سس ، بيسكويت ، كيك و ....) توليد ميكند و توليد روغنهاي خانوار را به شركت محترم صنعتي بهشهر واگذار نموده است .
در سال 1382 گروه صفولا قسمتي از اين سهام را خريداري نمود. شركتهاي صنعتي بهشهر و مارگارين پس از پيوستن به شركت صافولا شركتي با نام صافولا بهشهر را بنيانگذاري نمودند. شركت صافولا بهشهر توجه ويژه اي به سلامت مصرف كنندگان و كيفيت محصولات خود دارد لذا با رعيت تمامي قوانين و استانداردهاي كشوري ، اخذ تاييديه موسسه استانداردو تحقيقات صنعتي و بالا نگه داشتن ميزان رضايت مشتريان حسن نيت خود را نشان مي دهد.
اين شركت در حال حاضر محصولات خود را با نامهاي تجاري« لادن،لادن طلايي،بهار،آفتاب،نسترن، ترد سرخ» توليد و عرضه مي نمايد.
شركت صنعتي بهشهر (سهامي عام) بزرگترين و قديمي ترين واحد توليد كننده انواع روغن گياهي خوراكي (هيدروژنه، نيمه هيدروژنه، مايع،سرخ كردني ، قنادي و پخت و پز) در ايران است كه در سال 1330 تاسيس گرديد.اين شركت با توجه به افزايش ميزان تقاضا در بازار هاي داخلي و خارجي در چند نوبت در سالهاي گذشته اقدام به توسعه و نوسازي تاسيسات زيربنايي و توليدي خود نموده است.
به اين ترتيب ظرفيت توليدي شركت در سال 1348 از 170 تن در روز به 250 تن و سپس در سال 1356 به 400 تن در روز رسيد. شركت صنعتي بهشهر با اجراي طرح سوم توسعه و نوسازي خود در سالهاي اخير با توليد روزانه بالغ بر 1200 تن در روز توانسته است حدود40% از بازار كل روغن گياهي براي مصارف خانگي و صنفي را به خود اختصاص دهد.. با اخذ گواهينامه ISO 9002 در سال 1996 و 14001 ISO در سال 2003، از طرف شركت اس جي اس سوييس به عنوان اولين شركت غذايي كه گواهينامه بين المللي در زمينه كيفيت محصولات توليدي را دارد شناخته شد.